12_66 Headpiece to 2 Kings by Sarah van Niekerk

Wood engraving by Sarah van Niekerk (British 1934-2018) in The Reader’s Digest Bible (illustrated edition) 1990