30/66 Headpiece to Amos by Sarah van Niekerk

by phillipmedhurst

30_6,6 Headpiece to Amos by Sarah van Niekerk
30/66 Headpiece to Amos by Sarah van Niekerk

Wood engraving by Sarah van Niekerk (British 1934-2018) in The Reader’s Digest Bible (illustrated edition) 1990