02/66 Headpiece to Exodus by Sarah van Niekerk

by phillipmedhurst

02_66 Headpiece to Exodus by Sarah van Niekerk
02/66 Headpiece to Exodus by Sarah van Niekerk

Wood engraving by Sarah van Niekerk (British 1934-2018) in The Reader’s Digest Bible (illustrated edition) 1990